Promoció poligons industrials

Promoció poligons industrials

L’ Ajuntament de Molins de Rei, des de l’any 2006 realitza actuacions en els polígons d’activitat econòmica que han anat incidint en diferents àmbits d’actuació.

Al desembre del 2007 es signa un acord marc de col·laboració entre les associacions d’empresaris i propietaris del Polígon Industrial El Pla i Polígon Industrial Riera del Molí, i l’Ajuntament de Molins de Rei per a la potenciació i la millora de l’activitat econòmica dels polígons industrials del municipi.

Es realitzen reunions periòdiques de l’Acord Marc entre les dues associacions d’empresaris dels PAE de Molins de Rei i l’Ajuntament de Molins de Rei s’acorden conjuntament quines són les accions que es poden impulsar per la millora dels PAE de Molins de Rei, i es fa el seguiment de les accions.

Gràcies aquest acord s’ha pogut:

  • Impulsar l’associacionisme
  • Crear serveis bàsics i avançats
  • Actualitzar i mantenir el cens d’empreses dels polígons
  • Executar estudis sobre diferents serveis d’interès per a les empreses
  • Fer actuacions de promoció de les empreses del territori i dels polígons d’activitat econòmica
  • Participar en intercanvi d’experiències amb altres territoris
  • Consolidar un marc estable de relació amb les associacions d’empresaris dels dos polígons d’activitat econòmica del municipi.

En l’apart directori d’empreses trobareu les empreses del Polígon El Pla i les del Polígon Riera del Molí.

En el marc de la Fira de la Candelera cada any es fa una Fira Industrial, espai destinat a difondre les activitats dels polígons industrials de Molins de Rei, punt estratègic de negocis.

En el següent portal de l’AMB trobareu l’InfoPAE visor amb informació actualitzada dels polígons de Molins de Rei: activitats econòmiques, mobilitat, connectivitat, oportunitats de localització, sostenibilitat, serveis i equipaments, entre altres continguts.

Fent click aquí podreu conèixer els serveis adreçats a les empreses que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei.


Polígon Industrial El Pla

Copia de POLGON EL PLA

Polígon Industrial Riera del Molí

Copia de POLGON RIERA MOL

Consulta fent clic aquí, el planejament urbanístic del polígons de Molins de Rei


Tornar a tots els serveis a empreses
Compartir:
Buy now