Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions en espècie de cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità


Subvencions en espècie de cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l’àmbit metropolità.

Es posar a disposició dels treballadors de les empreses i dels empresaris o professionals sol·licitants un determinat nombre de bicicletes (elèctriques i mecàniques), plegables o de passeig, durant un període de temps màxim de sis (6) mesos, perquè  comprenguin, de manera experimental, que els desplaçaments a la feina en bicicleta són possibles, còmodes, segurs i econòmicament favorables.

Compartir:
Buy now