Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques


Bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci).

El termini per presentar sol·licituds és fins el 5 de novembre del 2019 a les 14:00 hores.

Compartir:
Buy now