Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop


L’objecte d’aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals, amb seu social o centre de treball a Catalunya, de la Línia Capitalcoop.

Línia 1: Aportació monetària de capital social, no remunerada.

Línia 2: Interessos de préstec per l’aportació monetària de capital social no remunerada.

Beneficiaris

Podran sol·licitar les subvencions de la línia 1 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

Podran sol·licitar les subvencions de la línia 2 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin formalitzat un préstec per fer una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social han d’estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, i han d’estar donades d’alta d’activitat.

Compartir:
Buy now