Ajuts, subvencions i finançament

Subvenció del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social


L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d’inserció adreçades a les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) i persones en risc o en situació d’exclusió social.

Seran despeses subvencionables els costos directes derivats de la contractació per part de l’entitat beneficiària del personal tècnic orientador i de prospecció, que realitzi el Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de l’RMI, així com altres costos directes i indirectes previstos a la base 5.5.1

El termini de presentació de sol.licituds restarà obert fins a les 14 h del dia 12 de setembre de 2022.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now