Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària


Extracte de la convocatòria de subvencions a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, en l’exercici 2023.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és el d’impulsar i fomentar activitats econòmiques en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, que siguin innovadores, que generin ocupació de qualitat i contribueixin a la millora de la competivitat dels agents econòmics del sector.

Els projectes hauran d’estar vinculats com a mínim amb un dels següents àmbits:

  • La cohesió social, activitats destinades a reduir o eradicar les desigualtats socials.
  • La transició verda, activitats econòmiques destinades a reduir o eliminar les causes del canvi climàtic i/o a la degradació ambiental.
  • La digitalització, activitats destinades a facilitar eines i serveis per a la digitalització de l’economia.

La subvenció serà com a màxim del 80% del cost del projecte, fins a un màxim de 6.000€ per beneficiari.

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que compleixin amb els objectius i requisits de les bases corresponents i tinguin seu social a un dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tal de garantir l’objectiu d’equilibri territorial en les nostres polítiques, s’estableix una limitació de 5 beneficiaris per municipi.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins a les 24:00h del 10 de juliol de 2023.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta ajuda i del procediment per sol.licitar-la mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now