Ajuts, subvencions i finançament

2a convocatòria del programa d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica (MOVES PROJECTES SINGULARS II)


S’ incentiven projectes de desenvolupament tecnològic i experiències innovadores en mobilitat elèctrica que serveixin per promoure el salt tecnològic cap al vehicle elèctric i de pila de combustible, fomentant el desenvolupament de projectes per part d’ empreses espanyoles, per tal d’ assolir la maduresa tecnològica que faciliti la seva comercialització.

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees:

  • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC.
  • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per a vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents.
  • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per a mobilitat.
  • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics.

La quantia de l’ajut serà del 40% dels costos subvencionables (IVA o IGIC no inclòs). Es podrà incrementar en 10 punts percentuals per mitjanes empreses i en 20 punts percentuals en el cas de micro i petites empreses.

El termini de presentació de sol·licitud i documentació restarà obert des de les 9h del dia 3 d’octubre de 2022 i fins a les 14h del dia 3 de novembre de 2022.

En aquest enllaç trobareu el més informació del programa, i per acollir-se aquesta convocatòria s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web IDAE.

Compartir:
Buy now