Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores d’ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat 2014


Regular l’atorgament dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat.

S’entenen com a projectes de reforç de la competitivitat, els següents o projectes anàlegs: la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt; projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, financer i/o operacional dels negocis del clúster o professionalització de clúster mànagers.

El termini per poder sol·licitar l’ajut és des del 30 d’abril al 30 de maig de 2014.

Compartir:
Buy now