Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional

Disponible fins el dia 30/04/2024

Va dirigida a les modalitats següents:

  • Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.
  • Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. S’entenen com a nova creació les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat i no s’hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió.
  • Suport a l’exhibició d’espectacles.
  • Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

La línia adreçada a activitats de dansa, està dotada amb 680.000,00€ i la d’activitats de circ, té una dotació de 350.000,00€.

Poden optar a aquests ajut les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la seva activitat, totalment o en part, en l’àmbit de la dansa.

L’activitat s’ha de fer durant la temporada 2024-2025, tret de l’activitat que correspongui a la modalitat c) de la base 1.1 (exhibició d’espectacles) que s’ha d’haver dut a terme durant la temporada 2023-2024. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per temporada 2024-2025 el període comprès entre l’1 de setembre de 2024 i el 31 d’agost de 2025.

Termini:  és del 16 al 30 d’abril de 2024, tots dos inclosos.

Per més informació fer clic aquí

Compartir:
Buy now