Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Disponible fins el dia 29/06/2023

Podran ser beneficiaris les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb projectes amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes d’inversió, tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses en procés d’establir-s’hi, d’acord amb les característiques que es descriuen a continuació:

  • Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació.
  • Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes.

La quantia anirà en funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l’ajut i l’import d’ajut màxim (veure punt 5 de les bases).

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 29 de juny de 2023.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció i del procediment per sol·licitar-la.

Compartir:
Buy now