Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIÓ).

Disponible fins el dia 29/12/2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar la contractació laboral de persones aturades en situació de major vulnerabilitat, mitjançant una subvenció a les empreses contractants amb l’ objectiu de fomentar la creació d’ocupació estable. Els contractes hauran de ser a:

 • Jornada completa.
 • Subscriure a les categories professionals 3 a 11
 • Tenir centre de treball ubicat a Catalunya

Seran subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l’ entitat beneficiària dels contractes indefinits subscrits amb persones que compleixin els requisits d’ aquesta convocatòria, durant un màxim de 12 mesos.

Podran ser beneficiaris:

 • Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.
 • Les corporacions de dret públic.

I, persones destinatàries:

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més,
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, considerant-se com a tals les que compleixin un o més dels següents requisits:
  – Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  – Dones en situació de violència masclista.
  – Dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
  – Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
  – Dones desocupades no perceptores de prestació.
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més,
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més.

La subvenció consisteix en un mòdul econòmic mensuals, en funció dels grups de cotització:

 • Grups 3 – 7: 1.324,27 euros
 • Grups 8 – 11: 1.033,65 euros

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 15.00 hores del dia 29 de desembre de 2023.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció i del procediment per sol·licitar-la.

Compartir:
Buy now