Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per incentivar la prevenció dels residus industrials


Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

Classe A. Projectes de prevenció i valorització en origen dels residus industrials. Modificació dels processos i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:
A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu.
A2. El reciclatge en origen dels residus generats en el mateix procés productiu.

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny i la prevenció dels residus i la valorització en origen dels residus industrials.
Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental.
B1. Projectes d’R+D de millora dels processos productius per a la prevenció de residus i la valorització en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació.
B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius.
B3. Projectes d’R+D de millora de productes mitjançant la incorporació d’estratègies d’ecodisseny que comportin una prevenció de residus en el seu cicle de vida global i que no estiguin inclosos en les classes B1 i B2. Poden incloure projectes de recerca industrial, disseny de prototips, projectes demostratius o altres projectes de desenvolupament experimental.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts totes les empreses amb seu social a Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds per accedir a la convocatòria està obert fins el 16 d’agost de 2015

Compartir:
Buy now