Ajuts, subvencions i finançament

Ajudes per projectes innovadors dins del Pla Integral d’Impuls a l’Economia Social per la generació d’un teixit econòmic, inclusiu i sostenible (Next Generation EU)


L’objecte d’aquest programa es finançar projectes innovadors d’àmbit nacional que impulsin i consolidin el desenvolupament de les entitat de l’Economia Social mitjançant la posada en marxa de 5 programes d’inversió:

  1. a) Programa de generació i manteniment de l’ocupació d’empreses viables que estiguin travessant dificultats o sense relleu generacional, mitjançant la seva conversió en fórmules empresarials de l’Economia Social (cooperatives i societats laborals), gestionades per les seves treballadores i treballadors.
  2. b) Programa de creació i consolidació del teixit productiu de l’ Economia Social amb caràcter innovador, incidint en el relleu generacional i en l’ emprenedoria juvenil.
  3. c) Projectes transformadors de suport a la modernització tecnològica de les empreses de l’ Economia Social mitjançant la creació de plataformes digitals, l’ automatització de processos i l’ ús d’ eines tecnològiques per tal de millorar el benestar de la ciutadania, especialment a les zones rurals.
  4. d) Promoció de les xarxes de cooperatives, societats laborals i altres fórmules d’ Economia Social acompanyada de mesures de capacitació i formació per oferir nous serveis integrals a la societat.
  5. e) Programa d’ impuls de les transicions sostenibles i inclusives d’ empreses de l’ Economia Social i de col.lectius en situació de vulnerabilitat.

L’ import de la subvenció atorgada no podrà ser inferior a 50.000 € ni superior a 3.500.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins al 16 de gener del 2023.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta ajuda i del procediment per sol.licitar-la mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now