Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya

Disponible fins el dia 28/09/2023

Convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya: RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya (ref. BDNS 694132). (gencat.cat)

Objectiu

L’objectiu dels Premis Nacionals d’Artesania és el de distingir les persones físiques o jurídiques amb activitat artesana, els ens públics i privats i professionals d’altres àmbits que, hagin destacat per les seves tasques de millora, promoció, innovació, difusió i prestigi de l’artesania catalana.

Categories:

3.1 Premi Nacional d’Artesania: Es premia el global de la trajectòria empresarial d’una persona o empresa artesana i la seva aportació al sector. Les persones candidates han d’haver obtingut, prèviament a la presentació de la seva candidatura, el diploma de Mestre Artesà o Mestra Artesana.

Aquest premi pretén impulsar la competitivitat i el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses artesanes, dotant-les d’un guardó d’excel·lència.

Criteris d’atorgament i puntuació màxima:

– Trajectòria i rellevància de la persona candidata, fins a 40 punts.

– Desenvolupament sostenible, productiu i comercial, fins a 40 punts.

– Divulgació, fins a 20 punts.

(…)

Premis:

3.1 Els premis consistiran en uns diplomes en els quals figurarà la inscripció següent: Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de la categoria, la data de la concessió i del nom de l’entitat, empresa o persona guardonada.

3.2 La persona o empresa guanyadora de la categoria descrita al punt 3.1 de les bases, el Premi Nacional d’Artesania, rebrà, a més, una dotació econòmica de set mil euros (7.000,00 €) una peça commemorativa i es desenvoluparan activitats per impulsar la seva notorietat als mitjans de comunicació.

(…)

Sol·licituds:

Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases si escau, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http:// http://ccam.gencat.cat/), o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/)

Termini:

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, finalitza a les 14:00 hores del dia 28 de setembre de 2023.

Bases: RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores dels Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat de Catalunya. (gencat.cat)

Compartir:
Buy now