Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d’inserció per part de les empreses i les entitats col·laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació 2014


Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d’inserció per part de les empreses i les entitats col·laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació 2014.

Poden ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les empreses i les entitats col·laboradores d’inserció i les persones destinatàries de l’RMI que presentin un projecte d’autoocupació.

El termini finalitzar el 15 d’octubre de 2014.

Compartir:
Buy now