Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2023

Disponible fins el dia 30/06/2023

Convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2023.

L’objecte d’aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les cooperatives i les societats laborals que compleixin els requisits que estableix la base 3 de l’Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny.

La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

  1. a) Incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals: màxim 7.000€
  2. b) Incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals: màxim 5.500€
  3. c) Incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals: màxim 4.000€. (En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim serà 5.000,00 euros).
  4. d) Persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals: màxim 2.000,00€. (En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim serà 3.000,00 euros).

En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció serà:

  • Per als supòsits en què l’alta a la Seguretat Social com a persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball de l’entitat es realitzi amb data anterior a la publicació de la convocatòria, d’un mes a comptar des del 18 de maig de 2023.
  • Per als supòsits en què l’alta a la Seguretat Social com a persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball de l’entitat es realitzi en data de la publicació de la convocatòria o posterior, d’un mes a comptar des de l’endemà de l’alta.

En qualsevol cas, no es podran presentar sol·licituds en data posterior al 30 de juny de 2023.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now