Ajuts, subvencions i finançament

Subvenció Programa TU+1 pel foment de la contractació indefinida d’un treballador/a per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec

Disponible fins el dia 28/09/2023

RESOLUCIÓ EMT/2808/2023, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es al seu càrrec, perquè contractin persones de manera indefinida.

L’ajut consisteix en subvencionar aquests contractes de forma que es fomenta la contractació indefinida, es crea ocupació i s’afavoreix el creixement dels negocis de persones autònomes.

Podran ser beneficiaris:

  • Persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
  • Societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
  • Persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores al seu càrrec sempre i quan, el nou contracte indefinit, no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 19.745,00 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal. En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que en cap cas no pot ser inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s’ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins a les 15:00 hores del dia 28 de setembre de 2023.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now