Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat

Disponible fins el dia 27/09/2019

L’objectiu d’aquests ajuts destinats a iniciatives de reforç de la competitivitat, contemplen les següents tipologies:

1. Ajuts per a la consolidació d’estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.
2. Ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.
3. Ajuts a accions de capacitació internacional del clústers integrants del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ.

Beneficiaris. Els beneficiaris/àries d’aquests ajuts s’estableixen en funció de la línia d’ajuts:

  1. Ajuts per a la consolidació d’estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts els clústers integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.
  2. Ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts els clústers integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ així com les empreses i agents d’entorn que formin part d’aquests clústers.
  3. Ajuts a accions de capacitació internacional del clústers integrants del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ.BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts els clústers integrats, acreditats i vigents al Programa Catalunya Clúster d’ACCIÓ.

Termini de sol·licitud finalitza el 4 de juliol de 2019 a les 14:00 hores.

El procediment per a la presentació de les sol·licituds s’estableix a la base 2 de les bases reguladores dels ajuts.

Compartir:
Buy now