Ajuts, subvencions i finançament

Programa Indústria 4.0 per l’any 2021


L’objecte d’aquest Programa es l’ implantació de tecnologies habilitadores per impulsar l’evolució del Sector Industrial cap a l’anomenada Indústria 4.0, com a eines clau en la seva estratègia empresarial, desenvolupament d’aquesta manera la millora de la seva competitivitat gràcies a una gestió i producció més eficient, a la generació de noves oportunitats de comercialització o creant nous productes i/o serveis.

Qui pot ser beneficiari?
Autònoms o microempreses, petites i mitjanes empreses del sector industrial.

En què consisteix l’ajuda?

Ajuda a pimes i autònoms del sector industrial amb l’aportació de solucions innovadores mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajudes directes a la incorporació de noves tecnologies.
FASE I: Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat gratuït per a diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions d’aprofitament de les tecnologies per al teu negoci.
FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s’encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 40% per FEDER i un 60% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 8.000€.

El termini de presentació de sol•licitud restarà obert des del les 12:00h del proper 2 de juliol de 2021 i fins a les 12:00 hores del dia 16 de juliol de 2021.

En aquest enllaç trobareu el detall del programa i del procediment de tramitació.

Compartir:
Buy now