Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives


RESOLUCIÓ EMT/3677/2022, de 18 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives (ref. BDNS 660231). (gencat.cat)

 Es subvenciona:

Projectes per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents:

  1. Projectes d’ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l’empresa:
  • Projectes per generar noves iniciatives disruptives a través de metodologies de transformació empresarial aplicant metodologies específiques amb activitats com l’anàlisi del model de negoci o l’exploració de noves tendències tecnològiques.
  • Projectes per experimentar i madurar una iniciativa disruptiva fins a trobar l’encaix al mercat a través de l’aplicació de metodologies basades en el testatge, la mesura, l’aprenentatge i la redefinició de la iniciativa si s’escau.
  1. Projectes d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora.
  • Projectes per validar un producte, servei o tecnologia fent proves pilot amb una empresa consolidada. Els projectes permetran fer el disseny i el primer prototipatge d’un MVP per posar-lo a prova amb l’empresa col·laboradora

Beneficiaris:

a)Projectes d’ideació i/o evolució:
• Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim 2 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

b) Projectes d’start-up per a la realització de proves pilot amb una empresa col·laboradora:
Empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que s’hagin constituït, com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

Període presentació sol.licituds: fins a les 14:00 hores del dia 19 de desembre de 2022.

Import de l’ajut: El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser com a màxim de 14.900 euros.

Compartir:
Buy now