Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte


S’ha publicat la RESOLUCIÓ EMT/1435/2022 per la qual es fa publica la convocatòria per l’any 2022 del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

Qui pot ser beneficiari?

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

Què es subvencionarà i import màxim de l’ajut?

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: 200.000€.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes:

2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: 200.000€.

2.2 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: 200.000€.

2.3 Projectes estratègics: 1.500.000€.

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 15 de setembre de 2022.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció, i  per acollir-se aquesta subvenció les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web Canal Empresa.

Compartir:
Buy now