Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci


Qui pot ser beneficiari?

Empreses constituïdes segons alguna de les següents formes jurídiques: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa i, amb establiment operatiu a Catalunya.

Què es subvencionarà?

La realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic.

Import màxim de l’ajut?

Màxim del 75% de la despesa subvencionable del projecte acceptada, amb un màxim de 30.000€

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre de 2021.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció i el mitjans telemàtics de la pàgina web del Canal Empresa per poder sol·licitar la subvenció.

Compartir:
Buy now