Ajuts, subvencions i finançament

V concurs d’Idees Tecnològiques per al Comerç Minorista


L’objecte d’aquest concurs és promoure el talent i la innovació a l’ hora de generar solucions tecnològiques en el comerç minorista de manera que es dinamitzi i modernitzi aquesta activitat comercial.

 Podran ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques que, complint les condicions de la convocatòria, desenvolupin programari, maquinari o sensoring aplicable al seu negoci en l’ activitat comercial minorista.

 El concurs té diferents categories: 

  1. Idees orientades a la tecnificació dels negocis comercials amb venda presencial
  2. Idees orientades a la tecnificació dels negocis amb venda online i offline
  3. Idees orientades a dotar de solucions tecnològiques les àrees comercials urbanes, establiments comercials col·lectius i/o mercats municipals
  4. Idees orientades a dotar de solucions tecnològiques les àrees comercials rurals.

La dotació econòmica dels premis ascendeix a 23.800 € a repartir entre les idees guanyadores que seran com a màxim 4.

El termini de la convocatòria és fins el 17 de gener de 2023 (inclòs).

Els interessats podran presentar la seva sol·licitud de participació en format digital a la següent adreça: areaeconomica@femp.es

Per possibles aclariments o informació addicional us facilitem també un telèfon de contacte: 91 364 37.00.

Compartir:
Buy now