Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per als teus primers passos en l’exportació (Cupons internacionalització)


Els Cupons a la Internacionalització són cupons de descompte econòmic directe que pots bescanviar per un servei expert en internacionalització ofert pels proveïdors acreditats d’ACCIÓ. Els cupons t’ajuden a posar en marxa el teu projecte d’exportació, és a dir, a aconseguir les teves primeres vendes en els mercats internacionals.

Els Cupons a la Internacionalització es poden bescanviar per un o més d’aquests serveis:

  • Diagnosi del potencial d’internacionalització de l’empresa.
  • Desenvolupament del Pla de Promoció Internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials.
  • Disseny del web per als mercats internacionals, posicionament a Internet i a les xarxes socials.
  • Subcontractació d’un Export Manager.
  • Gestió de concursos i de licitacions internacionals.
  • Gestió per al registre de marca i de patents en mercats internacionals.
  • Formació en comerç internacional.

Aquests ajuts van dirigits a empreses que encara no exporten o que exporten fins a un màxim del 15% de la seva facturació, és a dir, empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai.

El cost subvencionable màxim és de 5.000 euros per empresa/any, i l’ajut d’ACCIÓ és del 80% de l’import (ajut màxim de 4.000 euros). Pots sol·licitar més d’un cupó, sempre i quan l’import total dels costos dels serveis sol·licitats no sobrepassi els 5.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 29 de novembre de 2018.

Compartir:
Buy now