Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa d’Internacionalització Agrupada


Els beneficiaris són projectes duts a terme a través de la creació d’un grup de cooperació empresarial (empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya que tinguin una facturació superior als 100.000 euros o un volum d’exportació superior a 60.000 euros l’any anterior al de la sol·licitud) o les Agrupacions d’Interès Econòmic i les cooperatives de serveis sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a la base 2.5.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 11 de juny de 2014.

Compartir:
Buy now