Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria TICCÁMARAS 2021 per la prestació de serveis de suport a la transformació digital, així com la concessió d’ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de comerç, indústria, serveis i navegació de Barcelona com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19


Objecte: Concessió d’ajudes per desenvolupar plans d’implementació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives:

  • Fase d’Assessorament – Diagnòstic (gratuïta)

Anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa i les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva cadena de valor, que permet conèixer la situació del nivell de competitivitat de l’empresa receptora en el seu entorn econòmic i de mercat.

Es proporcionen recomanacions per a la implementació de solucions pertanyents a una de les tres línies següents:

  • Eines de productivitat i gestió empresarial en el núvol.
  • Comerç electrònic.
  • Màrqueting Digital

 

  • Fase d’Implementació (40% subvencionada)

 En aquesta fase, els proveïdors externs a les Cambres, escollits lliurement per les empreses beneficiàries, duen a terme la implementació de les solucions establertes en el Diagnòstic. Suposa una inversió mínima per a l’empresa: l’import màxim financiable és de 7.000 €, tot i que les implementacions poden ser més grans. Aquest import serà cofinançat l’empresa en el percentatge definit en la convocatòria d’ajudes publicada. (…)

Termini presentació sol.licituds: A partir de les 12h del dia 27/7/2021 i fins a les 12h del 4/8/2021

Beneficiaris: Pimes i autònoms que es trobin donats d’alta al Cens de l’IAE.

Per més informació fer clic aquí

Compartir:
Buy now