Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte


Ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt impacte. Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses no establertes, amb projectes d’inversió vinculats
als següents tipus de projectes:

a) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes.
b) Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus:
– Centres de Serveis,
– Centres de decisió d’àmbit supraregional,
– Projectes Industrials,
– Centres Logístics,
– Centres de R+D+i

Més informació a l’enllaç

Termini: Fins el 19 de desembre de 2013

Compartir:
Buy now