Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social


Aquesta línia d’ajuts té la finalitat de facilitar el crèdit a les empreses de l’economia social:
a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa, incloent-hi les agràries
b) Les societats laborals
c) Les federacions de cooperatives
d) Les societats agràries de transformació
e) Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social
f) Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques previstes a aquesta base
g) Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Benestar Social i Família.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el dia 31 de desembre de 2015.

Compartir:
Buy now