Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a noves oportunitats de negoci (2a convocatòria)


Resolució EMT/2711/2023  2a convocatòria de les subvencions per a noves oportunitats de negoci.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents:

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci.

Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci.

Poden ser beneficiaris d’aquest convocatòria, aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica amb establiment operatiu a Catalunya i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

La quantia de l’ajut serà per:

Línia  1. Projectes empresarials de canvi estratègic: el 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000 euros.

Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural: les intensitats màximes dels ajuts, d’acord amb la normativa comunitària d’ajuts d’estat i ajuts mínims, són les següents:

Es consideren, exclusivament subvencionables, les despeses vinculades a la nova activitat. No aplicable a qualsevol activitat habitual de l’empresa. L’import màxim d’ajut serà de 60.000,00 euros.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins a les 14:00h del dia 11 d’octubre de 2023.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta ajuda i del procediment per sol·licitar-la mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now