Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte 2024


RESOLUCIÓ EMT/1131/2024 per la qual es fa publica la convocatòria per a l’any 2024 de les subvencions a inversions empresarials d’alt impacte.

Qui pot ser beneficiari?

Podran ser beneficiaris les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb projectes amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

Què és subvencionarà?

  • Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació.

1.1 Centres de Serveis TIC

1.2 Centres de Decisió Supraregional

1.3 Projectes Industrials

1.4 Projectes estratègics intensius en creació d’ocupació

1.5 Centres d’R+D+i

1.6 Projectes industrials localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear

  • Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes.

2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva

2.2 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva, localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear

2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+i: 500.000€

2.4 Projectes estratègics: 10.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball

2.5 Projectes estratègics duts a terme per PIMEs

2.6 Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals

2.7 Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals duts a terme per PIMEs

2.8 Projectes estratègics en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental

Podreu trobar l’import màxim de cada línia a la següent fitxa informativa.

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 6 de maig de 2024.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció i del procediment per sol·licitar-la.

Compartir:
Buy now