Ajuts, subvencions i finançament

Ajudes dirigides al impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral


Ajudes dirigides al impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral, promoguda per EOI (Escuela de Organización Industrial) dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els projectes pilot hauran de tenir, almenys el següent contingut:

  • Reducció mínima de la jornada laboral a temps complet del 10% de la jornada en còmput setmanal.
  • La reducció de jornada es mantindrà durant dos anys.
  • La reducció de jornada afectarà únicament persones treballadores amb contracte indefinit a temps complet al moment d’inici del projecte.
  • El nombre de persones treballadores participants ha d’afectar com a mínim un percentatge de la plantilla de l’empresa o centre de treball en funció de la seva mida (fins a 20 persones en plantilla, un 30% de participants; entre 21 i 249 persones en plantilla , un 25%).
  • Mesures organitzatives o formatives per optimitzar el temps de treball a implementar durant tota la durada del projecte pilot, que redundin en la millora de la productivitat.
  • Indicadors que mesuren la millora de l’evolució de la productivitat.
  • Ser objecte d‟acord amb la representació legal dels treballadors, amb caràcter previ a la sol·licitud de l’ajut.

La quantia de l’ajut serà fins un màxim de 200.000 euros.

Seran subvencionables els costos salarials del personal afectat per la reducció de la jornada laboral, les despeses de contractació dels serveis de formació relativa a l’ optimització del temps de treball dels treballadors afectats, les despeses de contractació de serveis externs d’ assessorament per al disseny o redisseny de processos afectats o costos de personal implicat en aquestes mateixes funcions i la despesa derivada de l’ informe d’ auditoria.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 16 de maig de 2023 (a les 23.59h)

Podeu trobar tota l’ informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now