Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts per a projectes destinats a reduir el consum d’aigua en establiments que presten serveis d’allotjament turístic

Disponible fins el dia 27/03/2024

l’ ORDRE EMT/39/2024, de 8 de març, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic.

L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic.

Es subvencionarà un percentatge del cost elegible del projecte presentat. La resta del cost de l’acció subvencionada va a càrrec de la persona beneficiària. En tot cas, l’import de la subvenció a atorgar no pot superar els 300.000,00 euros per persona beneficiària o establiment.

El termini per fer la inscripció prèvia restarà obert fins a les 15:00h del 27 de març de 2024.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now