Ajuts, subvencions i finançament

Subvenció per la reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial


El programa de suport financer, pretén impulsar les inversions industrials de caràcter productiu que permetin una nova industrialització en el context de sortida de la crisi sanitària derivada de COVID-19, alineats amb els objectius de reactivació de l’economia general i el sector industrial en particular, augment del pes relatiu del sector industrial en l’economia i de la resiliència del sector productiu nacional.

Aquest estímul adoptarà la forma de suport financer a la inversió industrial a través de la concessió de préstecs reemborsables, per a finançar les següents tipologies d’inversió:

  • Millores i/o modificacions de línies de producció: realització d’inversions d’adquisició d’equips, que permetin la modernització de línies de producció existents, o generin la implantació de noves línies de producció, en establiments industrials que ja estan en producció en el moment de la sol·licitud.
  • Implementació productiva de tecnologies de la “Indústria Connectada 4.0.”: realització d’inversions d’adquisició d’actius fixos materials en establiments industrials que ja estan en producció en el moment de la sol·licitud

Més informació i gestió de sol·licituds

 

Compartir:
Buy now