Ajuts, subvencions i finançament

Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Disponible fins el dia 22/07/2021

Qui pot ser beneficiari?
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.
Què es subvencionarà i import màxim de l’ajut?
Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: 200.000€.
Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes:
2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: 200.000€.
2.2 Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs: 200.000€.
2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+I: 200.000€.
2.4 Projectes estratègics: 500.000€.
El termini de presentació de sol•licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 22 de juliol de 2021.

Per més informació fer clic aquí

Compartir:
Buy now