Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores del Programa pilot de formació professional Aprenent i treballant del Servei d’Ocupació de Catalunya


Regula la concessió de subvencions públiques destinades a la realització del Programa pilot de formació professional “aprenent i treballant” del Servei d’Ocupació de Catalunya, desenvolupat mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge i formació acreditable, entenent aquesta formació professional com l’activitat inherent a aquest tipus de contracte.

Poden participar en aquesta convocatòria com a entitats promotores:
– Organitzacions empresarials sectorials o intersectorials.
– Centres de formació professional.
– Empreses amb projectes de formació professional que incloguin un mínim de 5 persones destinatàries i un màxim de 20.
– Les entitats locals o els organismes dependents d’aquestes amb competències en polítiques actives d’ocupació.

El termini és fins el dia 15 d’octubre de 2014 inclòs.

Compartir:
Buy now