Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la industria manufacturera a l’any 2021

Disponible fins el dia 26/08/2021

Aquest ajut va dirigit a :

  • Les societats amb personalitat jurídica pròpia, que no formin part del sector públic, i que vinguin desenvolupant una activitat industrial com a mínim durant un període de tres anys (detall de les activitats a l’Annex 1 de les bases reguladores),

Els requisits són:

  • Complir totes les condicions de l’article 4 de l’Ordre ICT/789/2021, de 16 de julio.

 Línees d’actuació i tipus de projecte:

l. Línea de Investigació, Desenvolupament i Innovació: Projectes d’investigació industrial, desenvolupament experimental, i projectes d’innovació en matèria d’organització i processos.

2. Línea d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:

El termini per sol·licitar aquests ajuts és  fins al 26 d’agost de 2021, a les 14:00 h.

En aquest enllaç, trobareu el detall de las bases de la convocatòria de subvenció i com fer el tràmit.

Compartir:
Buy now