Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions nuclis R+D Green a projectes R+D en l’àmbit de canvi climàtic 2023


RESOLUCIÓ EMT/2526/2023 per la qual es fa publica la convocatòria de subvencions a projectes R+D en l’àmbit de canvi climàtic.

L’objecte d’aquesta convocatòria és un ajut a fons perdut destinat a finançar propostes de projecte de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb progrés tecnològic d’alt risc, fins a fase prèvia a la industrialització i la comercialització.

Aquesta Línia 2. Projectes R+D en l’àmbit de canvi climàtic vol donar suport als projectes d’R+D que han de tenir com a objectiu generar productes, processos o serveis que estiguin alineats amb la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) (tals com el desenvolupament de materials sostenibles, les energies renovables, la mobilitat sostenible) i l’adaptació als impactes del canvi climàtic i la reducció de la vulnerabilitat dels sistemes naturals i socioeconòmics (tals com l’eficiència en l’ús de l’aigua, el sòl, l’energia, la millora en la biodiversitat o la contribució a la resiliència del territori).

Podreu trobar l’import màxim d’aquesta línia a la següent fitxa descriptiva

El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores de l’11 d’octubre de 2023.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció i el procediment per sol.licitar-la.

Compartir:
Buy now