Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Innovació


Programa que preveu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquest Programa està format per tres categories d’ajut:
•    Cupons de tecnologia: Destinats a millorar el posicionament tecnològic d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis tecnològics diferencials a proveïdors acreditats.
•    Cupons d’innovació: Destinats a millorar el posicionament en innovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’innovació diferencials a proveïdors acreditats.
•    Cupons d’ecoinnovació: Destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’ecoinnovació diferencials a proveïdors acreditats.

Tipologia dels serveis subvencionables
•    Cupons de tecnologia: els cupons de tecnologia subvencionen, a empreses, la contractació de serveis tecnològics diferencials a proveïdors acreditats amb l’objectiu que aquestes empreses intensifiquin tecnològicament els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci alhora que estableixen subcontractacions de valor afegit en tecnologia.
•    Cupons d’innovació: els cupons d’innovació subvencionen, a empreses, la contractació de serveis d’innovació diferencials a proveïdors acreditats amb l’objectiu de que aquestes empreses incorporin innovació als seus productes, serveis, processos i/o models de negoci alhora que estableixen subcontractacions de valor afegit en innovació.
•    Cupons d’ecoinnovació: els cupons d’ecoinnovació subvencionen, a empreses, la contractació de serveis d’ecoinnovació diferencials a proveïdors acreditats amb l’objectiu que aquestes empreses incorporin ecoinnovació als seus productes, serveis, processos o models de negoci alhora que estableixen subcontractacions de valor afegit en ecoinnovació.

Beneficiaris
Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 6 i 100 treballadors en el darrer exercici fiscal tancat.
El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 14 de desembre de 2015, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Compartir:
Buy now