Ajuts, subvencions i finançament

Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub


Els beneficiàries han de ser empreses, amb establiment operatiu a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases s’entén com a empresa tota persona jurídica, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda i que exerceixi una activitat econòmica en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Les sol·licitants han d’acreditar en el moment de la sol·licitud un grau mínim de maduresa digital corresponent a les categories “explorant”, “competent”, “expert” o “líder”, com a resultat de realitzar el Test d’Autorientació digital del DIH4CAT (https://autorientacio.dih4cat.cat/)

Actuacions subvencionables:

 

Es considerarà subvencionable la contractació de serveis d’assessorament pel testatge, experimentació i validació de l’ús i/o aplicació de tecnologies digitals avançades a l’empresa mitjançant l’ús d’infraestructures tecnològiques (com laboratoris, equipaments i plataformes tecnològiques) del Digital Innovation Hub, com a pas previ al potencial escalat posterior de la solució tecnològica i la seva implementació en forma de projectes. El servei subvencionable s’ha de realitzar a Catalunya. Les tecnologies digitals avançades que es poden contemplar en aquests serveis de testatge i experimentació, són les següents:

– Fabricació additiva / impressió 3D,

– Robòtica i manufactura avançada (inclou realitat virtual i realitat augmentada o mixta, núvol/perifèric, simulació i bessó digital),

– Supercomputació i quàntica,

– Ciberseguretat,

– Intel·ligència artificial (inclou Big Data)

– Connectivitat intel·ligent (inclou la sensòria, IoT i 5G)

– Fotònica

 

La subvenció consistirà en una aportació única per beneficiària per a la realització d’un servei d’assessorament amb un màxim de 10.000,00 euros.

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 12 de desembre de 2022.

Compartir:
Buy now