Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores dels ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa


L’objectiu del programa és impulsar i donar suport al desenvolupament de nous projectes empresarials que sorgeixin com a conseqüència de la cerca de sinèrgies entre empreses consolidades en el mercat i investigadors, emprenedors, start-ups, micropimes, EBT’s i petites empreses.

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les universitats, fundacions públiques i privades i les petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya en alguna de les formes jurídiques següents: empresari individual, societat civil privada, comunitat de bens, societat de responsabilitat limitada, societat limitada nova empresa, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

El termini és fins el 30 de desembre de 2014.

Compartir:
Buy now