Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria per a la concessió d’ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups»

Disponible fins el dia 29/10/2022

Resolució de 20 de setembre de 2022, de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

https://boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/boe-b-2022-29437.pdf

Beneficiaris:

Podran tenir la condició d’empreses beneficiàries, les empreses l’activitat de les quals es refereixi a sectors de la Indústria manufacturera, Subministrament d’aigua, sanejament, gestió de residus i descontaminació, Construcció, Hostaleria, Informació i comunicacions, i Activitats professionals, científiques i tècniques (Seccions C, E, F, J i M i Divisió 55 de la Secció I de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009)

Objecte:

Aquestes ajudes mínimes tenen per objecte l’impuls de la innovació oberta, a través de casos d’èxit de col·laboració empresa&startup, que ajudin al creixement i transformació digital de les empreses vinculades als sectors de la Indústria manufacturera, Subministrament d’aigua, sanejament, gestió de residus i descontaminació, Construcció, Hostaleria, Informació i comunicacions, i Activitats professionals, científiques i tècniques mitjançant el treball de resolució dels reptes d’innovació.

Quantia:

La despesa per a aquesta convocatòria és d’un màxim de QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000 €) que serà aportat per la Fundació EOI amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, integrant-se en la inversió 2, «Creixement», del Component 13, Impuls a la pime.

La intensitat de l’ajuda concedida serà del cent per cent de l’import brut dels costos subvencionables del projecte fins a una quantia màxima de 40.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de la publicació d’aquest extracte en el BOE.

Link dels bases

Compartir:
Buy now