Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores dels ajuts del Programa d’Inversió Directa a l’Exterior


L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts del programa d’Inversió Directa a l’Exterior.

L’objecte d’aquest ajut és fomentar i afavorir la realització de projectes d’inversió permanent (tant comercial com productiva) a l’exterior, que representin el primer establiment de l’empresa al país de destinació de la inversió o bé l’obertura d’un nou centre de treball, i que permetin incrementar la seva competitivitat global.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 29 de desembre de 2014.

Compartir:
Buy now