Ajuts, subvencions i finançament

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial


Concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial, subjecte a les bases publicades a l’Ordre EMO/217/2015, de 8 de juliol.

Poden ser beneficiàries les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma preferent, compleixin tres dels sis criteris següents:
a) Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació, i sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.
b) Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d’euros.
c) Aquelles empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25% durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.
d) Aquelles empreses que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant un projecte de R+D, preferentment en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya, o bé que disposin d’un avantatge competitiu basat en una patent pròpia.
e) Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signades per al finançament del circulant.
f) Aquelles empreses que impulsin un projecte d’inversió o de creació d’ocupació en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on recentment s’hagin patit deslocalitzacions industrials amb afectació superior a 100 treballadors.

Tipologia dels projectes objecte de finançament:
Projectes d’inversió per a la implantació i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels existents, i que comportin la creació de nous llocs de treball.
Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i generin ocupació neta.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 31 de desembre 2016 o fins exhaurir el presssupost.

Compartir:
Buy now