Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a persones desocupades que s’estableixin com autònomes per la posada en marxa d’una activitat econòmica

Disponible fins el dia 26/09/2019

Amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació efectiva per compte propi (autoocupació) de les persones aturades que ubiquin el local de la seva activitat en Molins de Rei i que hagin fet el pla d’empresa amb el Servei de Creació d’Empreses, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la segona convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica, desprès de la bona acollida que va tenir l’anterior convocatòria.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà fins a 1.500 euros per persona emprenedora que ubiqui el local de la seva activitat a Molins de Rei.

El termini de presentació de les sol·licitud és fins el 30 d’octubre de 2019 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica a l’article 16 de les bases reguladores, en relació a la justificació i els terminis.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica smi@molinsderei.cat

Compartir:
Buy now