Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions destinades als programes Conforcat a Mida promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


L’objecte d’aquesta convocatòria és donar resposta directa a les necessitats formatives de l’empresa.

Seran actuacions subvencionables els programes d’empreses per a la formació dels seus treballadors vinculats mitjançant una relació laboral, i que permetin l’actualització de les seves competències professionals o l’adquisició d’altres de noves al marc sectorial i empresarial que es tracti. Aquesta formació ha d’incorporar continguts per contribuir a la sostenibilitat mediambiental.

La quantia de la subvenció serà el sumatori dels imports de cada mòdul de formació, que tenen un import fix mínim de 245 € per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un import màxim de 549 € per persona formada, per als mòduls formatius que assoleixin les 60 hores de formació, sent les despeses màximes proporcionals al nombre d’hores en accions formatives majors de 30 i menors de 60 hores.

El termini per sol·licitar la subvenció restarà obert fins a les 17h del 18 d’abril de 2023.

En aquest enllaç trobareu el detall de la subvenció, i del procediment per sol.licitar-la.

Compartir:
Buy now