Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014


L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives.

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les federacions de cooperatives de Catalunya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des del mateix dia de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC (fins el dia 30 de novembre).

La quantia màxima d’aquesta línia de subvenció serà de 300.000,00 euros per beneficiari.

Compartir:
Buy now