Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en cooperació internacional (Nuclis R+D Internacional)


Es subvencionen projectes d’R+D en cooperació internacional entre empresa/s catalana/es amb països i regions amb Convenis signats amb ACCIÓ. Els socis internacionals del projecte podran ser dels països i regions següents: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà.

Aquest ajut va dirigit a Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb experiència i capacitat per dur a terme activitats d’R+D a Catalunya, i que com a mínim hauran de tenir 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Es recomana als sol·licitants validar prèviament a la sol·licitud aquesta viabilitat financera amb l’Autoavaluació financera.

Els requisits són:

– Projectes d’R+D presentats per part d’una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.
– Les activitats d’R+D objecte de l’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.
– Tots els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.
– Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en
l’estratègia d’especialització RIS3CAT: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/
– Els projectes d’R+D hauran d’aportar un salt tecnològic (Technology Readiness Levels-TRL) comprés entre el nivell TRL 3 i 7.
– El projecte ha de tenir la participació, com mínim, d’un soci internacional dels països que fixa la convocatòria amb activitats d’R+D. Països/regions elegibles: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà
– L’Acord de col·laboració: s’haurà de presentar a ACCIÓ màxim el 30 d’abril de 2021 per part dels projectes amb Resolució positiva. Aquest acord podrà ser en català, anglès o castellà.
– El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros.
– Cap dels socis podrà assumir més del 70% de la despesa total del projecte.

Més informació

Bases

Compartir:
Buy now