Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores del Programa de Bons Tecnològics (Programa Tecnobons)


Aquests ajuts tenen com a principal objectiu millorar el posicionament tecnològic d’empreses de petita dimensió amb escassa o nul.la experiència en la contractació de serveis tecnològics diferencials facilitant l’accés a la contractació de proveïdors tecnològics avançats, tal com es defineixen a la base 3 d’aquest annex.

Els Tecnobons pretenen ser un mitjà àgil que permeti a empreses de petita dimensió amb poca experiència en l’adquisició de serveis tecnològics diferencials, donar els primers passos per innovar tecnològicament en els seus productes i/o serveis i/o establir col·laboracions tecnològiques de valor afegit amb proveïdors tecnològics avançats.

El termini és fins el dia 29 de desembre de 2014, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Compartir:
Buy now