Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Disponible fins el dia 31/10/2021

L’objectiu és contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d’estímul econòmic a les actuacions de reindustrialització, des d’una mirada àmplia de les diferents.

Les empreses beneficiaries són aquelles que es trobin en la llista del CCAE de la industrial o de serveis a la producció, en concret els números del 10 al 32, el 331 i el 332 i del 35 al 39, el 52, 62 i el 71.

Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Els projectes de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Les actuacions i les despeses subvencionables s’estableixen als annexos:

2 – Línia de subvencions per a projectes de re industrialització, per a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament o deslocalització, per a projectes per a la realització d’inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball i per a projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat.
3 – Línia de subvencions per a la realització d’estudis, anàlisis estratègiques i documents de tancament de les operacions que s’elaboren amb l’objectiu d’aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial i de serveis a la producció en funció de cada línea d’ajuts.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 21 de setembre al 31 d’octubre de 2021.

Per més informació fer clic aquí

Compartir:
Buy now