TRÀMITS I GESTIONS

Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

• Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
• Els que siguin d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública.
• Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que volen dur a terme l'espectacle públic o activitat recreativa extraordinaris.

Com tramitar-ho?

Presencialment

Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molis de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 – 08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h
Tel. 93 680 02 97

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

. Memòria de l’espectacle públic o activitat recreativa. En aquesta memòria cal aportar la informació mínima següent:

– Denominació de l’activitat recreativa extraordinària a celebrar.
– Descripció de l’activitat a realitzar. Especificar si l’activitat comptarà amb actuació musical en directe, música enregistrada o actuacions en escenari. Especificar si l’activitat disposarà de atraccions de fira.
– Lloc concret on en realitzarà l’activitat (indicar si és espai obert o tancat, i si es disposarà de tancament perimetral).
– Dia/es de durada de l’acte recreatiu extraordinari.
– Hora/es de durada de l’acte recreatiu extraordinari.
– Especificar dies de muntatge i desmuntatge.
– Aforament màxim previst: Especificant si es disposarà de seient o no. Especificant si es lliurarà entrada o altre sistema de control.
– Previsió de personal de vigilància: Especificat si la policia local es farà càrrec de la seguretat en l’interior del recinte.
– Previsió de personal de control d’accés.
– Previsió de lavabos, relacionant rentamans, cabines WC i urinaris així com la seva ubicació.
– Previsió de voluntaris de Protecció Civil.
– Previsió d’assistència sanitària. Caldrà indicar si l’emplaçament on es farà l’acte compta amb farmaciola o si estarà present un vehicle medicalitzat.
– Tipologia del públic que s’espera: (infantil, juvenil, gent gran, totes les edats…).
– Indicar si es distribuiran aliments i/o begudes, indicant si són alcohòliques: Especificar l’espai on s’ubicarà aquesta venda.
– Indicar si està previst cuinar durant l’acte, mitjançant els propis participants o empresa de catering. Indicar quins equipaments de cuina es faran servir (cuina mòbil, barbacoa) i indicar en quin espai es volen ubicar aquests elements de cocció.
– Especificar tipus de subministrament elèctric: (generador elèctric, contracte de subministrament amb companyia, connexió amb alguna dependència municipal). Caldrà aportar butlletí de reconeixement si s’escau.
– Especificar altra informació referida a elements que intervenen en l’activitat: utilització de vehicles, de material pirotècnic, atraccions recreatives, ús d’animals, ús del foc, necessitats instal·lacions complementàries i altra informació essencial per comprendre l’activitat i poder imposar les condicions necessàries per evitar accident o situacions de perill.
– Relacioneu, si s’escau, l’equipament que sol·liciteu a l’Ajuntament: núm. de taules, cadires, tarima… etc.
– Publicitat: Definir si l’activitat efectuarà publicitat mitjançant cartells, bustiada, megafonia….etc. Especificar quantes cartelleres i on es situaran (Espais habilitats per l’Ajuntament únicament) i dies de durada de la publicitat, indicant mitjans i persones que ho supervisen.
– Residus:
– Especificar tipologia de residus i quantitat estimada. Sol·licitar nombre de contenidors.
– Especificar quins mitjans propis s’aporten per la recollida de residus.

Impresos del tràmit

Formulari comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now